ចង់បាន Wallpapers ថ្មីដែរឬទេ?

លោកអ្នកប្រកដជាធន់ និង Wallpapers នៅលើ Desktop របស់អ្នកហើយ។ ដោយ Wallpapers មួយធ្វើអោយ Computer របស់អ្នកមិនទាក់ទាញ ស៊ីវិល័យ និងមើលទៅមិនល្អគន់។  លំហែសូមនាំមកជូននៅកំពូល Wallpapers ទាំង ១៥០ ដែលរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ Computer របស់លោកអ្នក។

Read more

Calendar Playboy 2017 ស្រីស្អាតជុំវិញពិភពលោកចេញហើយ

យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា ទស្សនាវដ្តី Playboy គឺជាទស្សនាវដ្តីដែលល្បីល្បាយជាងគេលើពិភពលោក ដែលអត្ថបទ និងរូបភាពរបស់ទស្សនាវដ្តីគឺផ្តោតតែលើ រូបភាពនារីស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ទស្សនាវដ្តីក៏បានរៀបចំប្រតិទិន ២០១៧ របស់ខ្លួនជាមួយរូបភាពអ្នកបង្ហាញម៉ូតស្អាតៗ និងស៊ិចស៊ីជុំវិញពិភពលោក។ ចង់ដឺងសូមទស្សនារូបខាងក្រោម៖ ទាញយករូបភាពកម្រិត HD:Playboy Calendar 2017

Read more
error: Content is protected !!