រដូវកាលបាល់ទាត់អង់គ្លេសមកដល់ហើយ តោះទៅមើលអ្នកជំនាញទាយគ្រាប់បាល់!!!

BT Sport Score បានធ្វើការទស្សន៍ទាយក្របខ័ណ្ឌ Premier League របស់ពួកគេនៅមុនសប្តាហ៍ទី 1 នៃរដូវកាលថ្មី។ នៅទីនេះយើងពិនិត្យមើលថាតើ Chris Sutton, Paul Ince, Jules Breach, Mark Pougatch, Jermaine Jenas

Read more

ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Tackle & Guns – January 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖ Tackle & Guns – January 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Shooting Times – February 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Shooting Times – February 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តី កាំភ្លើង (Rifle Shooter) March 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងវែងឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងវែង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយក។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Rifle Shooter March 2017

Read more

អ្នកជំនាញទាយ EPL សប្តាហ៍ទី ០៦ នេះដូចមិនសូវត្រូវសោះ

តាមការពិនិត្យមើលលទ្ធផលបាត់ទាល់ EPL សប្តាហ៍ទី ០៦ នេះ អ្នកជំនាញរបស់ ESPN ហាក់មានការទស្សន៍ទាយខុសច្រើន។ ប្រហែលជាសប្តាហ៍នេះក្រុមខ្សោយៗ លេងបានល្អហើយមើលទៅ។ ចង់ដឹងលទ្ធផលទស្សទាយយ៉ាងម៉េច សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖ Saturday’s Games Prediction Result Remark Manchester Utd Vs

Read more
error: Content is protected !!