វិដេអូ Highlight Barcelona បំបាក់ Deportivo 4-0

នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី ០៨ ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona  បានធ្វើការបំបាក់ក្រុម Deportivo  យ៉ាងចាស់ដៃ ដោយក្នុងលទ្ធផល  4 ទល់ 0។  ដែលរកគ្រាប់បាល់ដោយកីឡាករ Rafinha 2 គ្រាប់ម្នាកឯង ខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez និងកីឡាករ Messi ម្នាក់ 1 គ្រាប់។

Read more

វិដេអូ Highlight Real Madrid លុត Real Betis 6-1

នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី ០៨ ក្រុម Real Madrid  បានធ្វើការបំបាក់ក្រុម Real Betis ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងចាស់ដៃ ដោយក្នុងលទ្ធផល  6 ទល់ 1។  ដែលរកគ្រាប់បាល់ដោយកីឡាករខ្សែការពារ Varane ខ្សែប្រយុទ្ធ Benzema ខែ្សការពារ Marcelo ខ្សែបម្រើ Isco

Read more

វិដេអូ Highlight Roma លុត Napoli 3-1

នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី ០៨ នៃបាត់់ទាត់ ITALY  ក្រុម Roma បានធ្វើការបំបាក់ក្រុម Napoli  ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងចាស់ដៃ ដោយក្នុងលទ្ធផល ៣ ទល់ ១។ ដែលសុតបញ្ចូលទី ដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Edin Dzeko 2 គ្រាប់ ខ្សែបំរើ Salad 1

Read more

វិដេអូ Highlight Atletico Madrid លុត Granada 7-1

នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី ០៨ ក្រុម Atletico Madrid  បានធ្វើការបំបាក់ក្រុម Granada យ៉ាងចាស់ដៃ ដោយក្នុងលទ្ធផល 7 ទល់ 1។ ដែលរកគ្រាប់បាល់ Hat-Trick ដោយកីឡាករ Yannick និង សុតបញ្ចូលទី ២គ្រាប់ដោយកីឡាករ Gaitan

Read more
error: Content is protected !!