ហាត់ប្រដាល់ខុលបច្ចេកទេស!!!!!!!

ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ប្រដាល់មួយ ដែលគ្រូបង្វឹកបានបង្ហាញអំពីរបៀបទាត់ខាងក្រោមដល់សិស្សរបស់ខ្លួន⁣។ តើលោកអ្នកគិតថាមានអ្វីកើតឡើង? វាពិតជាគួរអោយព្រឺសម្បុលណាស់ដែលគ្រូបង្វឹកនោះបានធ្វើការទាត់នៅលើសិស្សរបស់ខ្លួនដែលធ្វើអោយសិស្សនោះភ្លាត់ជង្គង់ដែលមើលទៅគួរអោយខ្លាច។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនមើលវិដេអូនេះក្នុងពេលកំពុងញាំបាយនោះទេ។ ដូចនេះនៅពេលអ្នកវឹកហាត់ប្រដាល់ជាមួយគ្រូបង្វឹកប្រាប់គ្រូថាទាត់តិចៗ⁣ បានហើយ!!!! សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា!!!! ប្រភព៖ TomoNews US

Read more
error: Content is protected !!